» Baan

Baan

De baan van Golfclub Broekpolder is een lange park/polderbaan met open fairways en een ruim uitzicht over lager gelegen terreinen in Midden-Delfland. Waterpartijen, omgeven door riet, vormen een onderdeel van meerdere holes waar gedurende de zomermaanden alleen kwakende kikkers – het symbool van Broekpolder – de rust ‘verstoren’.

Over de baan

Het ontwerp en de aanleg van de baan zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen de provinciale planologische dienst en de Engelse golfbaanarchitect J.J. Frank Pennink. De baan heeft gedurende de meer dan 30 jaar van haar bestaan een internationale allure gekregen. Er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in de voortdurende ontwikkeling van de baan. Zo is een aantal jaren geleden met hulp van de Nederlandse golfbaanarchitect Gerard Jol, een renovatieplan uitgevoerd. De holes 12 en 13 hebben een prachtige waterpartij gekregen en ook hole 8 en 14 zijn aangepast. Dit heeft geresulteerd in een nog interessantere en uitdagender baan. Het mag daarom geen verbazing wekken dat Broekpolder menig (inter)nationaal toernooi heeft mogen ontvangen, zoals het Deloitte Ladies Open van 2010 tot en met 2012, het Nationaal Matchplay kampioenschap in 2013 en het Internationaal Senioren Strokeplaykampioenschap van Nederland in 2014.

In 2021/2022 heeft naar een ontwerp van golfbaanarchitect Frank Pont een volledige renovatie van de golfbaan plaatsgevonden. Nieuwe routing, 18 nieuwe greens met uitdagende run-off area’s, nieuwe teeboxen. Kortom een metamorfore waar wij ontzettend trots op zijn. De ambitie om aan te sluiten bij de top-10 banen van Nederland is in volle gang.

Geo-certificaat

Op 2 juni 2012 heeft Broekpolder het Geo-certificaat uit handen van de NGF ontvangen. Dit internationale certificaat wordt verstrekt aan golfclubs die hun baan en faciliteiten duurzaam onderhouden volgens richtlijnen van de Golf Environment Organization. Dit certificaat is een stimulans om in ruimere zin de ‘ecologische footprint’ op de baan te verbeteren. Daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van nieuwe flora en fauna, maar ook om initiatieven voor duurzaam zuiniger gebruik van (schone) energie in onze opstallen.