» Natuur en Geo

Geo gecertificeerd

De duurzaamheidsvisie is een belangrijk onderdeel van het onlangs tot 2026 verlengde GEO Certificaat. Onze golfclub is al vanaf juni 2012 GEO gecertificeerd en geeft daarmee aan te streven naar:

Het versterken van de flora en fauna in de baan.
Het terugdringen van de CO₂ uitstoot in het bereik van de golfclub gepaard met het bevorderen van het milieuvriendelijk opwekken van energie.
Het minimaliseren van het gebruik van pesticiden en andere chemicaliën en deze vervangen door biologische alternatieven.
Het verminderen van het waterverbruik en het verantwoord afvoeren van het oppervlakte water.
Het verantwoord verwerken van afval.
Samenwerken met organisaties in de omgeving die deze doelen ook nastreven.
In grote lijnen hebben de duurzaamheidvisie en de daarop gebaseerde werkplannen betrekking op het versterken van de overgang tussen de natuur in de Vlietlanden en die in de Broekpolder. Het doel daarbij is het bereiken van een nog mooiere bloemenpracht die een grote variëteit aan insecten zal aantrekken en aan het ontwikkelen van faciliteiten voor verschillende vogelsoorten, amfibieën en klein wild.