» Baan » (Tijdelijke) plaatselijke regels

Gedragsnormen, plaatselijke regels en tijdelijke plaatselijke regels

Versie: 10 juli 2024 (deze versie vervangt alle versies van eerdere datum)

Gedragsnormen

 • Zorg voor de baan en etiquette
  • Repareer pitchmarks in de greens (en voorgreens) met een pitchfork, leg uitgeslagen plaggen terug (behalve op de afslagplaats), betreed bunkers aan de lage kant en hark bunkers na het spelen van de bal zorgvuldig aan.
  • Speciaal voor alle greencomplexen een teeboxen:
   • niet met trolleys en/of handicarts rijden over de (voor)greens, over de heel kort gesneden surroundings bij de greens en de teeboxen;
   • geen draagtassen op de (voor)greens en teeboxen plaatsen.
  • Speel in een vlot tempo en pas waar mogelijk de regels van ‘ready golf’ toe. Laat de flight achter u direct door als u naar een bal gaat zoeken.
   Het is de verantwoordelijkheid van de flight om aansluiting te houden met de flight voor hen. Indien een flight een volledige hole afstand verliest en de flight achter hen ophoudt, behoren zij de flight achter hen door te laten, ongeacht het aantal spelers in die flight.
 • Veiligheid
  • De baan kent een aantal plekken waar verraderlijke oneffenheden in de grond zitten. Let goed op met lopen door de baan.
 • Bij overtreding van een gedragsnorm
  Het overtreden van gedragsnormen kan tot gevolg hebben dat het bestuur sancties oplegt.

Plaatselijke regels

 • Buiten de baan
  Buiten de baan (out of bounds) is gemarkeerd met witte palen.
 • Grond in bewerking of GUR
  Grond in bewerking of GUR is aangegeven met blauwe palen of met witte lijnen; men kan deze gebieden zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1.
 • Abnormale baanomstandigheid / verboden speelzone
  Alle gebieden gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door een dergelijke verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Hindernis / verboden speelzone
  Alle gebieden gemarkeerd met rode palen met groene koppen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een hindernis. Een belemmering door deze verboden speelzones moet worden ontweken volgens Regel 17.1e.
 • Verbod om te spelen van de voorgreen van een verkeerde green
  Verkeerde greens omvatten ook de voorgreens. De voorgreen is het gedeelte direct rondom de green dat lager gemaaid is dan de fairway. Als sprake is van een belemmering door een verkeerde green (en dus inclusief de voorgreen) dan moet de speler deze zonder straf ontwijken volgens Regel 13.1f.
 • Vaste obstakels vlakbij de green
  Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 • Dropping zones bij hindernissen hole 16
  Als een bal in de rode hindernis ligt in de vijver aan de rechterkant tussen de afslagplaats en de green bij hole 16 dan wel in de rode hindernis rondom de green van hole 16 of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden in een van die hindernissen tot stilstand is gekomen, mag de speler met bijtelling van één strafslag de hindernis ontwijken:

  • volgens Regel 17.1; of
  • door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen binnen twee clublengtes vanaf het dichtstbijzijnde dropping-zone-paaltje met de tekst ‘DZ’. Deze droppingzones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Bij overtreding van een plaatselijke regel
  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

Tijdelijke plaatselijke regels

 • Drainagesleuven in het algemene gebied
  Drainagesleuven in de grond in het algemene gebied zijn grond in bewerking. De speler mag de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1b.
 • Plaatsen in de fairway (indien van toepassing)
  Wanneer op het mededelingenbord bij de ingang van het clubhuis “Plaatsen in de fairway” wordt vermeld, geldt het onderstaande:
  Als enig deel van de bal het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager raakt, mag de speler zonder straf éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied met de volgende kenmerken:

  • binnen 15 cm van het referentiepunt, zijnde de plek van de oorspronkelijke bal;
  • niet dichter bij de hole dan het referentiepunt;
  • in het algemene gebied van de baan.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om de bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens Regel 14.2b(2) en 14.2e. Maar, om Regel 14.2e toe te mogen passen, moet de speler de bal eerst hebben geplaatst op de gekozen plek met de bedoeling de bal in het spel te brengen, en die ook hebben losgelaten.

Als de speler, nadat de bal is geplaatst volgens deze plaatselijke regel, een ontwijkoptie toepast volgens een andere Regel, mag deze plaatselijke regel daarna opnieuw worden toegepast.

 • Dropping zones bij GUR-gebied hole 2
  Als een bal in grond in bewerking ligt aan de rechterkant van hole 2 vóór de green, of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand is gekomen in deze grond in bewerking, mag de speler deze abnormale baanomstandigheid zonder straf ontwijken:

  • volgens Regel 16.1; of
  • door de oorspronkelijke bal of een andere bal te droppen in de droppingzones aan de linkerkant van dit gebied. Deze dropping zones zijn dropzones zoals bedoeld in Regel 14.3.
 • Wintergreens
  Als er wintergreens zijn aangelegd zijn deze, indien deze niet in gebruik zijn, verkeerde greens, en moeten worden ontweken volgens Regel 13.1f.
 • Beschermen jonge aanplant en aangepaalde bomen
  Jonge aanplant en aangepaalde bomen vormen een verboden speelzone. Als de bal ligt op of tegen jonge aanplant of een aangepaalde boom of deze vormen een belemmering voor de ruimte voor de voorgenomen stand of swing, dan moet de speler de belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.
 • Diepe bandensporen door zwaar materieel
  Vanwege de baanrenovatiewerkzaamheden zijn er op een aantal locaties in de baan diepe (banden)sporen van zwaar materieel. Indien de bal ligt in of tegen zo’n (banden)spoor, mag de speler dit spoor zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1b.
 • Bij overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel
  Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een tijdelijke plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

De tijdelijke Plaatselijke Regels kun je hier downloaden op je telefoon: